Regulamin

Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Śladami  Jakuba Wędrowycza
 

Kontakt

Home

 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl  bez względu na wiek i przynależność do PTTK oraz osoby nie zainteresowane serwisem (których nie obowiązują wytyczne tego serwisu- zdobywają odznakę według obowiązujących zasad, przyjętych w regulaminie innych odznak krajoznawczych PTTK).

3. Celem odznaki jest popularyzacja,  promocja obiektów krajoznawczych odwiedzanych przez bohatera  opowiadań Jakuba Wędrowycza, napisanych przez pana Andrzeja Pilipiuka.

4. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

 

Wedrowycz_got.jpg

 

    5. Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić po pięć miejscowości, w których opisane są obecności     bohatera Jakuba Wędrowycza(Załącznik do regulaminu odznaki). Raz zwiedzona miejscowość nie może się powtarzać w pozostałych  stopniach odznaki.

   6.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   7.   Ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znajdowanych skrzynek, w   postaci Kroniki Odznaki.

   8.   W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, znalezionych w terenie    uwzględniając takie dane jak data znalezienia i nazwa skrzynki geocache. Dotyczy keszerów.

   9.   Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynkach geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisów w papierowym dzienniku skrzynki może być podstawą do nieprzyznania  odznaki aż do czasu uzupełnienia wpisów w papierowych dziennikach znalezionych skrzynek . Dotyczy keszerów.

10.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

11.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

12.   Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6

13.   Zweryfikowaną Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

14.   O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej lub inne osoby.

15.    Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.

16.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki

17.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

18.   Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2016 z dnia 02.06.2016r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

KESZER -  w rozumieniu opencaching.pl –osoba zarejestrowana na serwisie  www.opencaching.pl wykonująca czynności keszerskie  i przestrzegająca regulaminu tego serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„ Śladami Jakuba Wędrowycza

Wojsławice

1. Dom Ekonoma, ul. Uchańska – budynek pofolwarczny z ok. 1840r. mieszkanie oficjalistów majątku Polityłów.  W okresie PRL i w pierwszych latach po upadku komunizmu mieścił się tu posterunek Milicji Obywatelskiej następnie Policji. W opowiadaniach o Jakubie rezydują tu dwaj niezniszczalnie gliniarze- milicjanci później policjanci – Birski i Rowecki. W piwnicy pod posterunkiem znajdował się areszt wspominany  m. In. W tekstach „Psikus” i „Trucizna”. OP8FRM

2. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki- miejsce w którym od wielu lat w lipcu, odbywają się „Dni Jakuba Wędrowycza”. OP868Y

3. Ruiny oranżerii – ul. Szkolna.( po drugiej stronie parkingi i boisk szkolnych),W tych ruinach Jakub walczył przybyłym ze wschodu magiem- opowieść „Czarownik Iwan”. OP8FRN

4. Pomnik Tadeusza Kościuszki – cokół pomnika wykorzystany wtórnie- pierwotnie był to pomnik ku czci cara Aleksandra II. Z tyłu pomnika SA mało czytelne zatarte betonem napisy wykonane cyrylicą. W opowiadaniu „Hochsztapler”, pomnik posłużył Jakubowi do przeniesienia się w przeszłość. OP7C5F.

5. Synagoga- siedziba muzeum gminnego, dawniej biblioteka tym budynku akcja powieści „Goście” i „Psikus”. OP76E6

6. Dawny budynek Urzędu Gminy – obok synagogi –w tym budynku rozgrywa się część akcji opowiadania „Wybory”. OP8FRP

7. Staw przy ul. Uchańskiej – w jego okolicy rozgrywa się akcja opowiadania „Na rybki”. OOP8FRQ.

8. Łąki ( na południe od osady,  po między Zamczyskiem a ul. Grabowiecką)- tu Jakub starł się z duchem hrabiego (modyfikacja lokalnej legendy wedle której na grobli przez łąki pojawia się duch człowieka w cylindrze i z laską, który bezlitośnie bije nią pijaków). Akcja tej opowieści zawarta jest opowieści „Hrabia” oraz w komiksie „Dobić dziada”. OP8F25

9. Parking przed rauszem(od strony zachodniej).W okresie PRL i pierwszych dniach dekad III RP znajdowała się tu ciąg handlowy a w pomieszczeniach na jego północnym krańcu – knajpa, która służyła za pierwowzór knajpy, w której rozpoczyna się akcja wielu opowiadań o Jakubie Wędrowyczu. OP8FRR

10. Ulica Grabowiecka – gdzieś, przy niej znajdował się dom Semona Korczaszki. Ukrytym w stodole sterowcem bohaterowie odlecieli stąd do Egiptu. Powieść „Pole trzcin”. OP76E8

11. Plac targowy – położony w północno – zachodniej części placu, sklep z narzędziami rolniczymi „wystąpił” w opowiadaniu  „Hiena”. Na placu miała miejsce m. in. Akcja opowiadania „Kura’. OP8FRS

12. Krzyżówki, ul. Grabowiecka1 – Hurtownia materiałów budowlanych. Miejsce, w którym było gospodarstwo rodziny Pilipiuków, które posłużyło za pierwowzór gospodarstwa rodziny Paczenków – bohaterów powieści „Norweski dziennik”. Z tamtych czasów pozostała tylko stodoła. Bardzo nerwowy i nieprzyjemny gospodarz. OP8FRW.

13. Biała Góra – wjazd do Wojsławic od strony Chełma. Tu bohater opowiadań p. Pilipiuka, miał plantację malin, Akcja opowieści „Weźmiesz czarno kur…”. OP8FS0

14. Cmentarz parafialny, ul. Chełmska- miejsce  „pracy” Jakuba Wędrowycza, który rozkopywał tu groby w poszukiwaniu wampirów. To tu rozgrywa się początek pierwszego opowiadania o Jakubie –„Hiena”. Cmentarz występuje też w innych opowiadaniach m, in. w tekście „Duch”. OP7A7D

15. Pomnik Jakuba Wędrowycz- ul. Krasnystawska 81 trzymetrowej wysokości rzeźba drewniana, wzniesiona dzięki fanom prozy Andrzeja Pilipiuka.OP775C

16. Wąwóż „Szubienica”. (za kapliczką św. Michała Archanioła, po lewej stronie w kierunku Krasnystawu) „Złe miejsce” występujące w opowiadaniu o Jakubie m.in. w „Głowica”. Po przeciwnej stronie drogi stała kiedyś cegielnia, której akcja została opisana w opowiadaniu „Czortek”. OP8FS1

17. Zarowie (obok przysiółka Zarowie)– cmentarz z I wojny światowej – W tym miejscu Jakub wpadł w pułapkę i omal nie został zamordowany przez wampiry, Opowiadanie „Czarownik Iwanow. OP8F26

Okolice Wojsławic

1. Uchanie - pozostałości pałacu- w jego murach Jakub z przyjaciółmi urządzili „Hotel pod Łupieżcą”. OP8FRX

2. Uchanie- opuszczone gospodarstwo u podnóża góry zamkowej.- od strony północnej- tu miał mieszkać czarownik Karwowski. Obecnie Lecznicza zwierząt. OP8FRZ.

3. Stary Majdan – letni dom śp. p. Barbary Tałandy – Goczałkowskiej- to gospodarstwo posłużyło za pierwowzór gospodarstwa Jakuba Wędrowycza. Poza domem Satu pozostałości piwnicy, w której Jakub, miał pędzić bimber. Toczy się tu również akcja licznych scen z licznych opowiadań o Jakubie oraz fragment trzeciego tomu cyklu opowieści „Norweski dziennik”. OP8FS2

Nieco dalej od Wojsławic.

1. Chełm – Kino „Zorza” tu Jakub i Semen wysłuchali wykładu o homeopatii. Opowiadanie „Trucizna”. OP806Q

2. Chełm – muzeum – w magazynie przechowywane jest magiczne lustro Jakuba służące m.in. do skoków w czasie. OP7926

3. Chełm – cmentarz prawosławny – górka katedralna - na terenie cmentarza toczy się fabuła fragmentu powieści „Czarownik Iwanow” i trzeci tom „Norweskiego Dziennika”. OP8FTA.

4. Chełm - Zabytkowa Kopalnia Kredy - w niej rozgrywa się fragment powieści „Czarownik Iwanow”. OP506D

5. Chełm – ul. Lwowska - -wykopaliska archeologiczne – akcja opowieści „Znalezisko”. OP806T

6. Lublin – Stare Miasto – akcja opowiadania „Cyrograf”. OP7D6D

7. Lublin   - akcja opowiadania „Wesoły szpital”. OP7D8D

8. Sielec - to w tym miejscu ma akcję opowiadanie  „Garnek złota”. OP84QP, OP767C, OP7890, OP769C

9. Krasnystaw - łąki nad rzekami między Wieprzem a Żółkiewką. – tu Jakub rozpoczął nieudany spływ do Warszawy - opowiadanie „Bestia”. OP8F0N

10. Królewski Kąt - w zakolu rzeki  Bug, okolice Hrubieszowa, rezerwat przyrody „Królewski Kąt” Opowiadanie „Bimbrociąg”. OP8EEP

11. Tatry – opowiadanie „Jakub na tropach Yeti”. OP82FU